I Sandoz har vi stor erfaring inden for transplantation. I begyndelsen af 1970'erne opdagede forskere hos Sandoz, at et immunsuppressivt stof havde en effekt på, hvordan kroppen håndterer nye organer. 

Efter mange års udvikling kunne Sandoz lancere et nyt lægemiddel, der ville blive meget vigtigt inden for transplantationsmedicin. Siden da, har vi gradvist og loyalt arbejdet på at forbedre transplantationspatienters liv og leverer i dag en række generiske lægemidler af høj kvalitet.

Det vigtigste for os er patienten, og at kunne tilpasse behandlingen til den enkelte patients behov. Det gør vi dels ved at udvikle medicin med forskellige virkemåder, dels ved at være en partner for sundhedsvæsenet, men også gennem støtte med forskellige projekter såsom brochurer, uddannelse, kongresser og mere.

Som en del af Novartis er vores formål at finde nye måder at forbedre og forlænge menneskers liv på. 

Med vores forbindelse til Novartis har vi ikke kun historien med os, men også fremtiden. Novartis udvikler innovative lægemidler og en del af overskuddet fra Sandoz generiske salg geninvesteres i forskning hos Novartis. På denne måde kan vi sikre, at vi løbende arbejder på at udvikle og forbedre medicin og behandlinger.
 
Ved at give mennesker rundt om i verden adgang til højkvalitets- og omkostningseffektive transplantationslægemidler arbejder vi i Sandoz på at forlænge og forbedre menneskers liv.