Med udgangspunkt i de biosimilære lægemidler indenfor Sandoz Immunologi mener vi, at flere patienter kan få mulighed for at drage fordel af biologisk lægemiddelbehandling.
Sandoz immunologi indeholder endvidere støtte til sundhedspersonale og patienter, idet vi stiller en række materialer til rådighed, der understøtter korrekt og sikker brug af vores biosimilære lægemidler. Derudover leverer vi opdaterede oplysninger, uddannelse og personlig service. 
Den øgede priskonkurrence som følger efter udløbet af patentbeskyttelsen af det originale lægemiddel, kan udvide brugen af det aktive stof. De potentielle besparelser ved konkurrence kan bidrage til at tilskynde til hurtigere introduktion af innovative lægemidler.