Brugerbetingelser for ”My Sandoz”

 

 1. Accept

  Ved at besøge og bruge dette websted forpligter du dig til at anvende nedenstående brugerbetingelser, der regulerer forholdet mellem Sandoz A/S ("Sandoz") og dig ("Bruger"), vedrørende brugen af dette websted og dets indhold. Du forpligter dig desuden til ikke at anvende webstedet og websiderne på nogen måde, som kan stride mod gældende lovgivning.

  Kontaktoplysninger:

  Sandoz A/S
  CVR-nr.: 27744532
  Edvard Thomsens Vej 14, 1
  2300 København S
  Danmark

  Telefon:        +45 63 95 10 00
  Fax:              +45 63 95 10 01
  E-mail:          [email protected]
   
 2. Medicinsk information

  Produktoplysningerne på dette websted vedligeholdes af Sandoz og har et alment informationsformål. Mange lægemidler og medicinske produkter, som er specificeret på webstedet, fås kun på recept fra en læge eller en anden kvalificeret sundhedsperson.

  Produktoplysningerne er ikke beregnet på at give fuldstændig medicinsk information. Vi tilbyder ikke personlig, medicinsk diagnosticering eller specielle behandlingsråd til individuelle patienter. Hvis du har en medicinsk tilstand, bør du opsøge din læge. Du skal altid have fuldstændige medicinske oplysninger om dit receptpligte lægemiddel eller dit medikotekniske produkt direkte af din ordinerende læge. Du vil her få besked om dets positive effekter og eventuelle negative effekter ved diskussion af egnet brug af lægemidlet eller det medikotekniske udstyr. Lægen kan få fuldstændige medicinske oplysninger i produktets informationsbrochure.

  Gældende regler begrænser (eller i visse tilfælde forbyder) Sandoz i at stille information til rådighed og/eller svare direkte på spørgsmål om sine receptpligtige produkter. Sandoz svarer dog på forespørgsler om at give oplysninger til kvalificeret sygehuspersonale i henhold til lokale forskrifter.
   
 3. Brug af information

  Du kan surfe, downloade og bruge oplysninger som tekst, billeder, lyd og video fra webstedet til eget ikke-kommercielt brug. Du må ikke distribuere, ændre, overføre, genanvende, gensende eller anvende oplysninger til kommercielle formål uden skriftlig tilladelse fra Sandoz.

  Du skal gemme og gengive alle meddelelser om ophavsret eller anden ejendomsret, der er i de oplysninger, du henter. Oplysningerne må ikke bruges uden skriftlig tilladelse fra Sandoz, medmindre undtagelse er angivet i disse vilkår eller i teksten på webstedet.

  Sandoz kan ikke garantere, at din brug af det materiale, der vises på webstedet, ikke krænker tredjepart, som ikke ejes af eller er tilknyttet Sandoz.
   
 4. Immaterielle rettigheder

  Indholdet på webstedet, herunder - men ikke begrænset til - tekst, billeder, ikoner og videoer, er beskyttet i henhold til ophavsretsloven, varemærkeloven og andre love vedrørende immaterielle rettigheder, samt som knowhow eller forretningskendetegn efter markedsføringslovens bestemmelser.

  Indholdet tilhører Sandoz, eller anvendes af Sandoz efter aftale med tredjemand.

  Webstedet kan også indeholde referencer til patenter, patentbeskyttede oplysninger, teknik, produkter, processer eller andre immaterielle rettigheder, der tilhører Sandoz og/eller andre parter.
   
 5. Oplysninger som du overdrager til Sandoz

  Bortset fra oplysninger, der omfattes af vores politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger, vil kommunikation eller materialer, som du overfører til webstedet via e-mail eller på anden vis, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende blive behandlet som ikke-fortroligt og uden ejendomsret. Alt, hvad du overfører eller sender til Sandoz eller dettes koncernforbundne selskaber, bliver Sandoz' ejendom og må anvendes til alle formål herunder, men ikke begrænset til reproduktion, videregivelse, overførsel, offentliggørelse og udsendelse. Sandoz forbeholder sig retten til uden nogen form for kompensation at benytte sig af alle ideer, koncepter og andet, som du sender til webstedet uanset formålet.
   
 6. Globale produkter

  Dette websted kan indeholde oplysninger om globale produkter og tjenester, som ikke er tilgængelige i alle lande. En reference til et produkt eller en tjeneste på dette websted behøver ikke betyde, at de er tilgængelige der, hvor du bor. Besøgende kan få at vide, at visse dele af dette websted kun er beregnet på visse typer af ekspertbrugere eller kun til offentligheden i specifikke lande. Intet på dette websted skal fortolkes som reklame for noget produkt eller som en opfordring til at bruge et produkt, der ikke er godkendt af de love og bestemmelser, der gælder i dit hjemland.
   
 7. Ansvarsfraskrivelse

  Sandoz bestræber sig på at sikre, at oplysninger på webstedet er korrekte, fuldstændige og opdaterede. På trods heraf kan webstedet indeholde fejl, som følge af bl.a. fejlskrift, manglende opdatering eller lignende. Sandoz giver ingen garantier for fuldstændigheden eller korrektheden af oplysningerne på webstedet.

  Hverken Sandoz eller andre bidragsydere til webstedet påtager sig ansvar for direkte eller indirekte tab, skader eller gener i forbindelse med brug af indholdet på webstedet, herunder også sådanne tab, som påføres som konsekvens af eventuelle fejl eller mangler i indholdet.

  Sandoz har ikke ansvaret for - og kan ikke holdes ansvarlig for - eventuelle skader eller vira, der kan inficere dit hardware, software, eller anden ejendom som følge af din anvendelse af webstedet, herunder ved download af indholdet.

  Intet på dette websted udgør en invitation eller tilbyder erhvervelse eller handel med værdipapirer eller særlige trækningsrettigheder i Sandoz. I særdeleshed kan de virkelige resultater og udviklingen blive væsentligt forskellig fra nogen prognose, hensigt eller forventning, der udtrykkes på dette websted. Tidligere resultater af prisen på værdipapirer må ikke påberåbes som vejledning for deres fremtidige resultater
   
 8. Links til websted

  Sandoz har ikke undersøgt nogen af de websteder tilhørende tredjepart eller andre websteder, der indeholder links til dette websted, og står ikke som ansvarlig for indholdet på nogen af disse sider. Hvis du vil linke til dette websted fra dit websted, må du kun linke til vores startside. Du må ikke linke til andre sider på dette websted uden skriftlig tilladelse fra Sandoz. Tilbud eller anvendelse af en eller flere dele af dette websted via tredjepart uden skriftlig tilladelse er ligeledes forbudt.
   
 9. Links til andre websteder

  Når du forlader dette websted, kan vilkårene for brug og beskyttelse af personlige oplysninger på tredjeparts websted være forskellige fra dette websted. Sandoz accepterer intet ansvar for links til andre websteder. Vi accepterer intet ansvar som følge af et brud på eller forsømmelse af beskyttelsen af personlige oplysninger fra tredjepart.
   
 10. Konsekvenser ved overtrædelse

  Såfremt du overtræder disse vilkår, kan Sandoz straks implementere korrigerende foranstaltninger, blandt andet ved at forhindre dig i at tilgå og anvende webstedet og enhver anden digital tjeneste, der udbydes af Sandoz.

  Hvis vi har lidt skade af den overtrædelse, du har begået, kan vi efter eget skøn ansøge om skadeserstatning fra dig.
   
 11. Lovgrundlag og tvister

  Anvendelse af webstedet er underlagt dansk ret, bortset fra dansk rets internationale lovvalgsregler, og enhver tvist vedrørende anvendelse af webstedet er i videst mulige udstrækning underlagt Sø- og Handelsrettens eksklusive kompetence. Hvis Sø- og Handelsretten ikke er kompetent til at behandle en tvist, har Københavns Byret eksklusiv kompetence.
   
 12. Ændringer

  Sandoz forbeholder sig retten til at lukke webstedet når som helst, og til at foretage ændringer, korrektioner og/eller forbedringer af webstedet når som helst og uden forvarsel.

  Sandoz kan når som helst revidere disse vilkår, ved uden forvarsel at revidere denne side. Du er bundet af sådanne ændringer og bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at gennemse de aktuelle vilkår, som du er bundet til.
   
 13. Personoplysninger

  Personoplysninger behandles i henhold til persondatalovgivningen med Sandoz som dataansvarlig med henblik på at give Brugeren information om Sandoz, Sandoz' produkter og Sandoz' ydelser.

  Der vil ske behandling af oplysninger, som Brugeren sender til Sandoz via e-mail og Hjemmesidernes kontaktformularer, herunder indberetning af bivirkninger.

  Det er frivilligt, om Brugeren vil overlade personoplysninger til Sandoz. Sandoz vil bruge oplysningerne til forretningsmæssige forhold, herunder pharmacovigilance, markedsføring og forretningsudvikling. Personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det følger af lovkrav. Personoplysninger vil blive opbevaret i mindst 2 år og vil blive slettet efter maksimalt 7 år.

  Brugeren har ifølge persondatalovgivningen herunder GDPR endvidere følgende rettigheder:
  • ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, hvis du mener, at vi har forkerte, forældede – eller ikke komplette oplysninger samt at begære at vi retter eller opdaterer oplysningerne;
  • ret til at kræve sletning af dine personoplysninger eller begrænset til visse behandlinger;
  • ret til at trække dit samtykke tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden at dette påvirker gyldigheden af behandlingen, der er sket før tilbagetrækningen;
  • ret til at klage helt eller delvist over behandlingen af dine personoplysninger;
  • ret til at klage via kommunikationskanaler der bruges til direkte markedsføring; og;
  • ret til at kræve portering af dine personoplysninger, dvs. at få dine personoplysning sendt tilbage til dig eller til en anden person udpeget af dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format uden hindringer fra os og i henhold til dine fortrolighedsforpligtelser; og
  • ret til at klage til Datatilsynet.

   Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, beskrevet ovenfor, bedes du sende en e-mail til [email protected] eller et brev til Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S attention ”Head Data Privacy Nordics” med kopi af dit pas eller kørekort med henblik på identificering. Kopi af pas eller kørekort anvendes alene til at verificere din identitet og bliver herefter slettet. Når du fremsender kopi bedes du sløre dit billede og dit cpr-nummer.

   Hvis du ikke er  tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, beder vi dig rette henvendelse på engelsk til vores databeskyttelsesrådgiver [email protected], som vil undersøge din klage.
    
 14. Dataoverførsel til andre lande

  Sandoz er en del af Novartis-gruppen med virksomheder i en række lande. Det betyder, at dine personoplysninger kan blive overført til en database i en virksomhed i Novartis-gruppen uden for Danmark og EU, og eventuelt også til lande, hvis lovgivning ikke giver samme beskyttelse af dine personoplysninger som i Danmark. For at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger, har Novartis vedtaget såkaldte Binding Corporate Rules, som sikrer, at dine rettigheder beskyttes ved dataoverførsel inden for Novartis-gruppen uanset, hvilket land den enkelte virksomhed befinder sig i.

  Læs mere om dette på Novartis' internationale websted: Novartis Binding Corporate Rules https://www.novartis.com/privacy/novartis-binding-corporate-rules-bcr.  

  Senest opdateret den 25.11.2021.