Srdeční selhání představuje klinický syndrom, souhrn typických příznaků jako jsou dušnost (v klidu nebo při zátěži), snížená výkonnost, únavnost, otoky kolem kotníků a zvýšení tělesné hmotnosti v důsledku zadržování tekutin. Stav doprovázejí známky srdečního selhání (tachykardie, chrůpky, pleurální výpotek, periferní otoky, zvýšená náplň krčních žil aj.). Ty jsou způsobeny strukturální nebo funkční abnormalitou srdce, která vede ke sníženému srdečnímu výdeji. Srdce není schopno krýt metabolické nároky tkání. K popisu závažnosti symptomů a nesnášenlivosti zátěže se používá funkční klasifikace americké New York Heart Association (NYHA). Prevalence chronického srdečního selhání se odhaduje na 1-2 % a stoupá s věkem (u osob ve věku > 70 let se zvyšuje na hodnotu ≥ 10 %). Na rozvoji onemocnění se podílejí zejména ischemická choroba srdeční, hypertenze, dále chlopenní vady a další onemocnění myokardu. Onemocnění má špatnou prognózu a progredující charakter.

Diagnostika chronického srdečního selhání se opírá o symptomy, známky srdečního selhání a o prokázanou dysfunkci srdce v klidu (dokumentovaná systolická či diastolická dysfunkce). Počet případů srdečního selhání narůstá. Důvodem je stárnutí populace i kvalitnější zdravotní péče, díky níž přežívají nemocní dříve fatální srdeční příhody. U chronického srdečního selhání je důležitá prevence, tedy důsledná léčba všech chorob, které mohou negativně ovlivnit srdeční práci, včasný záchyt onemocnění a správně vedená terapie.

DC_Chronicke selhani_Content_Image

Léčba pacienta s chronickým srdečním selháním je komplexní. Zahrnuje režimová a dietní opatření, farmakoterapii, chirurgickou léčbu či přístrojovou podporu. Jejím cílem je odstranění symptomů, zlepšení tolerance námahy, zpomalení progrese nemoci a snížení mortality. V patofyziologii chronického srdečního selhání se uplatňuje nadměrná a dlouhodobá aktivace sympatoadrenálního systému a systému renin-angiotenzin-aldosteron, které jsou reakcí organismu ve snaze zajistit dostatečný srdeční výdej. Primární je intervence ovlivnitelných vyvolávajících faktorů. Důležité je, aby pacient své nemoci a léčbě rozuměl.

Reference:

  1. Táborský M, et al. Doporučené postupy – Diagnostika a léčba akutního a chronického srdečního selhání 2020. Adaptovaný doporučený postup ESC 2016. Dostupné na: https://www.kardio-cz.cz
  2. Souhrn údajů o přípravku Nebivolol Sandoz® najdete ZDE. Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.