Nebivolol Sandoz® je betablokátor 3. generace, vyznačuje se vysokou selektivitou k β1 adrenergním receptorům a nízkým výskytem nežádoucích účinků. Unikátním účinkem nebivololu je navíc periferní NO mediovaná vazodilatace s pozitivním efektem na endoteliální dysfunkci.

Indikace

  • léčba esenciální hypertenze,
  • léčba stabilizovaného mírného a středně závažného srdečního selhání přidaná ke standardní léčbě u pacientů ≥ 70 let.

 

Mechanismus účinku
Nebivolol je kardioselektivní betablokátor s vazodilatačním působením. Kombinuje dva farmakologické účinky:

  • selektivně blokuje beta1 adrenergní receptory,
  • indukuje produkci NO v cévní stěně, čímž navozuje periferní vazodilataci.

 

Nebivolol má mezi betablokátory nejvyšší index kardioselektivity. Léčbu neprovází nežádoucí účinky na respirační výkonnost. ani nepříznivé metabolické působení. Nebivolol představuje bezpečnou molekulu pro léčbu rizikových pacientů, jako jsou diabetici, pacienti s dyslipidemií nebo chronickou obstrukční plicní nemocí. S výhodou lze nebivolol využít také u hypertoniků trpících erektilní dysfunkcí.

Dávkování

Léčba hypertenze
Doporučená denní dávka je 5 mg nebivololu (1 tableta). U pacientů starších 65 let a nemocných s renální insuficiencí je doporučeno léčbu zahájit dávkou 2,5 mg nebivololu a v případě potřeby zvýšit na 5 mg denně.

Ke snížení krevního tlaku dochází během 1-2 týdnů, optimálního efektu může být dosaženo až v průběhu čtyř týdnů. Přípravek je možné podávat samostatně nebo v kombinaci s dalšími antihypertenzivy.

Léčba chronického srdečního selhání
Léčba se zahajuje pouze u pacientů se stabilizovaným chronickým srdečním selháním (bez akutní dekompenzace v posledních šesti týdnech). Dávka se v intervalu 1-2 týdnů postupně titruje až na optimální individuální udržovací dávku.
Zahajuje se dávkou 1,25 mg nebivololu denně s dalším navýšením na 2,5 mg a 5 mg. Maximální doporučená denní dávka je 10 mg nebivololu. Zahájení léčby a každé další navýšení dávky je potřeba provádět pod dohledem zkušeného lékaře. Pacient by měl být sledován minimálně po dobu 2 hodin.

U pacientů starších 65 let a nemocných s renální insuficiencí není vzhledem k postupné titraci dávky dle snášenlivosti potřeba žádná další úprava dávkování.

Nebivolol Pill Picture

Tablety ve tvaru čtyřlístku lze snadno dělit tlakem zeshora jedním prstem.
Přípravek se podává ve stejnou denní dobu bez ohledu na jídlo.

Nebivolol Pill break

Dostupná balení

SÚKL KÓD NÁZEV PŘÍPRAVKU FORMA
0112579 NEBIVOLOL SANDOZ 5MG TBL NOB 98
0112572 NEBIVOLOL SANDOZ 5MG TBL NOB 28

Reference

  1. SPC Nebivolol Sandoz® najdete ZDE. Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
  2. Rutar P. Nebivolol, unikátní betablokátor pro léčbu arteriální hypertenze a chronického srdečního selhání (nejen) v primární péči. Med praxi 2021; 18(+): 51-54.
  3. Petrák O. Negativní metabolické působení antihypertenziv. Je to vůbec klinicky relevantní? AtheroRev 2016; 1(2): 74–79.
  4. Gupta S, Wright HM. Nebivolol: a highly selective beta+-adrenergic receptor blocker that causes vasodilatation by increasing nitric oxide. Cardiovasc Ther 2008; 26(3): 189-202.