Přípravek Zonisamid Sandoz® je účinné širokospektré antiepileptikum používané především v terapii parciálních záchvatů. Má výhodný farmakokinetický profil s delším biologickým poločasem, který umožňuje u některých pacientů podání v jedné denní dávce. Nastavení léčby vyžaduje pomalou titraci. Zonisamid se podává v monoterapii nebo v kombinaci s dalšími antiepileptiky, nezpůsobuje významné lékové interakce. 

Indikace

1 - monoterapie při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací či bez ní u dospělých pacientů s nově diagnostikovanou epilepsií

2 - přídatná terapie při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací či bez ní u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let

Mechanismus účinku

  • Zonisamid působí jako širokospektrální antiepileptikum s více mechanismy účinku
  • Zonisamid omezuje šíření záchvatu včetně propagace záchvatů z kortexu do subkortikálních struktur a potlačuje ložisko epileptogenní aktivity
  • Zonisamid přednostně ovlivňuje záchvaty vznikající v kortexu


Dávkování

Dospělí pacienti:

3.1_Zonisamid_4A

Pediatrická populace (od 6 let):

3.1_Zonisamid_4B
Poznámka:
a) Aby bylo zajištěno dosažení terapeutické dávky, je nutné sledovat hmotnost dítěte a při změnách hmotnosti u pacientů s hmotností až do 55 kg upravit dávku. Schéma dávkování je 6–8 mg/kg/den až do maximální dávky 500 mg/den.

Dostupná balení

SÚKL KÓD​

NÁZEV PŘÍPRAVKU ​

DOPLNĚK NÁZVU​

103915​

ZONISAMID SANDOZ​

25MG CPS DUR 28​

103919​

ZONISAMID SANDOZ​

50MG CPS DUR 56​

103922​

ZONISAMID SANDOZ​

100MG CPS DUR 98​


Reference

  1. SPC přípravku Zonisamid Sandoz®najdete ZDE. Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.