Indikace

Hypercholesterolemie 
Tulip® je indikován jako doplněk k dietě ke snížení zvýšené hladiny celkového cholesterolu (TC), LDL-cholesterolu (LDL-C), apolipoproteinu B a hladiny triacylglycerolů u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 10 let a starších s primární hypercholesterolemií včetně familiární hypercholesterolemie (heterozygotní forma) nebo s kombinovanou (smíšenou) hyperlipidemií (odpovídající typu IIa nebo typu IIb podle Fredricksonovy klasifikace), pokud dieta a jiná nefarmakologická opatření nebyla dostatečně účinná. 

Tulip® je též indikován ke snížení celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu u dospělých s homozygotní familiární hypercholesterolemií, jako přídatná léčba k další hypolipidemické terapii (např. LDL aferéza) nebo v případech, když tyto léčebné metody nejsou dostupné. 

Prevence kardiovaskulárních onemocnění 
Prevence kardiovaskulárních příhod u dospělých pacientů s předpokládaným vysokým rizikem první kardiovaskulární příhody, jako doplněk při úpravách dalších rizikových faktorů.

Farmakodynamické účinky
Tulip® snižuje zvýšenou koncentraci LDL cholesterolu, celkového cholesterolu, triglyceridů, apolipoproteinu B a zvyšuje hodnoty HDL cholesterolu. Atorvastatin patří ve schopnosti snížení hodnot LDL cholesterolu mezi nejpotentnější statiny. Odpověď na léčbu se projeví v průběhu jednoho týdne, maximální odpovědi na léčbu je dosaženo v průběhu 4 týdnů.

Atorvastatin lze s výhodou využít v léčbě pacientů s chronickým onemocněním ledvin, při ledvinné nedostatečnosti není potřeba redukce dávky.

Mechanismus účinku
Atorvastatin snižuje hladiny cholesterolu a lipoproteinů v plazmě inhibicí HMG-CoA reduktázy a následnou inhibicí syntézy cholesterolu v játrech a zvyšuje počet jaterních LDL receptorů na buněčném povrchu, čímž se zvyšuje vychytávání a katabolismus LDL. Atorvastatin snižuje tvorbu LDL a počet LDL částic.

Atorvastatin vyvolává výrazné a trvalé zvýšení aktivity LDL receptorů, spojené s výhodnými změnami kvality cirkulujících LDL částic. Atorvastatin účinně snižuje hladiny LDL-cholesterolu u pacientů s homozygotní familiární hypercholesterolemií, což je populace pacientů, která obvykle nereaguje na hypolipidemickou léčbu

Dávkování a způsob podání 
Tulip® se podává perorálně jednou denně, bez ohledu na denní dobu a příjem potravy. 

Dávka přípravku je volena individuálně dle výchozích hodnot LDL cholesterolu, cíle léčby a její snášenlivosti.

Před zahájením terapie přípravkem Tulip® by měla být u pacienta naordinována nízkolipidová dieta, která by měla pokračovat i dál během statinové léčby.

Dostupná balení

SÚKL KÓD​

NÁZEV PŘÍPRAVKU​

DOPLNĚK NÁZVU​

0050309​

TULIP​

10MG TBL FLM 30X1​

0050310​

TULIP​

10MG TBL FLM 60X1​

0050311​

TULIP​

10MG TBL FLM 90X1​

0050316​

TULIP​

20MG TBL FLM 30X1​

0050317​

TULIP​

20MG TBL FLM 60X1​

0050318​

TULIP​

20MG TBL FLM 90X1​

0148306​

TULIP​

40MG TBL FLM 30 I​

0148308​

TULIP​

40MG TBL FLM 60 I​

0148309​

TULIP​

40MG TBL FLM 90 I​


Reference

  1. SPC přípravku Tulip® najdete ZDE. Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.