Přípravek Leptoprol® představuje tzv. androgen deprivační terapii, která je používána u mužů s hormonálně dependentním karcinomem prostaty. Tato léčba umožňuje kontrolu nádoru a dobrou kvalitu života po dlouhé období. 

Účinnou látkou přípravku Leptoprol® je leuprorelin, agonista LHRH (hormon uvolňující luteinizační hormon). Leuprorelin má antiandrogenní účinek a inhibuje růst karcinomu prostaty.


Indikace

  • Paliativní léčba pacientů s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prostaty. 
  • Léčba lokálně pokročilého hormonálně dependentního karcinomu prostaty, souběžně nebo po radioterapii. 
  • Léčba lokalizovaného, hormonálně dependentního karcinomu prostaty u pacientů se středním až vysokým profilem rizika v kombinaci s radioterapií. 
     

Mechanismus účinku
Leuprorelin působí jako LHRH agonista. Je syntetickým analogem LHRH, hypotalamického hormonu, který řídí uvolňování gonadotropních hormonů z předního laloku hypofýzy. Fyziologické pulzní uvolňování LHRH vede ke stimulaci receptorů. Naproti tomu při kontinuálním přísunu leuprorelinu díky aplikaci implantátu dochází po počáteční krátkodobé stimulaci receptorů LHRH k jejich tzv. down regulaci. Výsledkem je reverzibilní útlum uvolňování gonadotropinů z hypofýzy a pokles syntézy testosteronu ve varlatech. Hladina testosteronu se snižuje na kastrační úroveň a růst rakovinných buněk prostaty, který je závislý na pohlavních hormonech, se tak zastaví.

Dávkování
5 mg leuprorelinu podávaných každé tři měsíce ve formě podkožního implantátu.
Biodegradabilní tyčinka válcovitého tvaru (délka 10 mm) v předplněné stříkačce je aplikována do přední břišní stěny.
Skladování při pokojové teplotě. 

Dostupná balení 

SÚKL KÓD​

NÁZEV PŘÍPRAVKU ​

FORMA​

0197427​

LEPTOPROL​®

​5MG IMP ISP 1​

Reference

  1. SPC přípravku Leptoprol® najdete ZDE. Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
  2. Onkologické diagnózy. www.linkos.cz
  3. Zhoubný novotvar prostaty. Modrá kniha ČOS, www.linkos.cz
  4. Kocák I. Léčba nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Klin Onkol 2021; 34(3): 175. 
  5. Plincelnerova, L., Capoun, O. Léčba pokročilého karcinomu prostaty. Postgraduální medicína 2016; 6: 618-624.