Přípravek Fentalis® Akut představuje léčivý přípravek určený ke zvládání průlomové bolesti u onkologických pacientů. Účinnou látkou je opioidní analgetikum fentanyl. Sublingvální tablety umožňují velmi rychlou absorpci léčiva a omezují jeho metabolizaci při prvním průchodu játry.

Indikace
Zvládání průlomové bolesti u dospělých pacientů užívajících opioidy k léčbě chronické bolesti vyvolané nádorem. Průlomová bolest je přechodnou exacerbací jinak kontrolované chronické bolesti.

Přípravek je určen pro pacienty, kteří jsou tzv. tolerantní ke své opioidní terapii, tj. užívají ji minimálně v dávkách 60 mg perorálního morfinu denně, 25 µg transdermálního fentanylu za hodinu, 30 mg oxykodonu denně, 8 mg hydromorfonu perorálně denně nebo jiný opioid v analgeticky ekvivalentní dávce.

Mechanismus účinku
Účinná látka fentanyl se řadí mezi silná opioidní analgetika. Vyznačuje se rychlým nástupem účinku a krátkodobým působením. Ve schopnosti navození analgezie je fentanyl přibližně 100 x účinnější než morfin.

Dávkování
Optimální dávka přípravku, která zajistí adekvátní analgezii, je individuální. Léčba se vždy zahajuje dávkou 100 µg a podle potřeby se dle předepsaného schematu postupně titruje.

Fentalis Titracni Process

Pokud pacienti přecházejí z jiných přípravků obsahujících fentanyl, je nutná nová titrace dávky.

Spotřeba léku by měla být omezena na léčbu maximálně 4 příhod průlomové bolesti denně, při častější potřebě je doporučena revize základní léčby bolesti. Interval mezi dvěma léčenými epizodami průlomové bolesti by měl být alespoň 2 hodiny.

Sublingvální tablety se podávají co nejhlouběji pod jazyk, kde by měly být ponechány do úplného rozpuštění. Tablety by se neměly cucat ani kousat a dokud se tableta zcela nerozpustí, pacient by neměl jíst ani pít.

Dostupná balení

SÚKL KÓD NÁZEV PŘÍPRAVKU DOPLNĚK NÁZVU
0248368 FENTALIS AKUT 100MCG SLG TBL NOB 30X1
0248370 FENTALIS AKUT 200MCG SLG TBL NOB 30X1
0248372 FENTALIS AKUT 300MCG SLG TBL NOB 30X1
0248374 FENTALIS AKUT 400MCG SLG TBL NOB 30X1
0248376 FENTALIS AKUT 600MCG SLG TBL NOB 30X1
0248378 FENTALIS AKUT 800MCG SLG TBL NOB 30X1

Reference

  1. SPC přípravku Fentalis® Akut najdete ZDE. Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
  2. Účinná látka fentanyl. Dostupné na https://www.linkos.cz/slovnicek/fentanyl-ucinna-latka/. Poslední přístup 1.12.2022.