Airbufo® Forspiro® obsahuje fixní kombinaci účinných látek formoterol a budesonid, které mají různý mechanismus účinku a vykazují aditivní účinky, pokud jde o snížení četnosti exacerbací astmatu. Specifické vlastnosti budesonidu a formoterolu umožňují buďto použití k udržovací i úlevové léčbě, nebo k samotné udržovací léčbě astmatu.

Indikace

  1. ASTMA – k léčbě dospělých a dětí od 12 let s astmatem, u kterých je vhodné použití kombinované léčby (inhalační kortikosteroid a dlouhodobě působící β2-sympatomimetikum) 

  1. CHOPN – k léčbě dospělých pacientů s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí s FEV1 <70 % normální předpovědní hodnoty (po bronchodilataci) a s anamnézou exacerbace 

Mechanismus účinku

Budesonid je glukokortikosteroid a pokud je podáván inhalační cestou má na dávce závislý protizánětlivý účinek v dýchacích cestách, který se projevuje snížením frekvence symptomů a exacerbací astmatu. 
Formoterol je selektivní β2-sympatomimetikum. Po inhalaci vyvolává rychlou a dlouhodobou relaxaci hladkého svalstva bronchů u pacientů s reverzibilní obstrukcí dýchacích cest. Bronchodilatační účinek je závislý na podané dávce, nastupuje 1-3 minuty po inhalaci. Přetrvává alespoň 12 hodin po podání jednotlivé dávky.
 

Doporučené dávkování

Airbufo dosing table


Významný pokles počtu těžkých exacerbací – při užití fixní kombinace budesonid a formoterol v udržovací a úlevové léčbě

Airbufo Graf


Nejnižší počet pacientů s těžkou exacerbací – při užití fixní kombinace budesonid a formoterol v udržovací a úlevové léčbě

Airbufo Graf

References

  1. SPC přípravku Airbufo Forspiro najdete ZDE. Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
  2. Rabe KF, Atienza T, Magyar P, Larsson P, Jorup C, Lalloo UG: Effect of budesonide in combination with formoterol for reliever therapy in asthma exacerbations: a randomised controlled, double-blind study. Lancet 368(9537), 744–753 (2006).
  3. Aktuálně platný číselník SUKL.