Abirateron Sandoz® je přípravek určený k terapii karcinomu prostaty. Účinná látka abirateron se řadí mezi hormonální léčiva. Růst buněk karcinomu prostaty je závislý na androgenních hormonech. Abirateron inhibuje enzym 17 alfa-hydroxyláza/C17,20-lyáza (CYP17), který je odpovědný za syntézu androgenů ve varlatech a na rozdíl od jiných léčiv také v nadledvinách i v samotném nádoru.

Indikace
Přípravek Abiraterone Sandoz® je indikován spolu s prednisonem nebo prednisolonem:

  • k léčbě nově diagnostikovaného, vysoce rizikového metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty (metastatic hormone sensitive prostate cancer, mHSPC) u dospělých mužů v kombinaci s androgen-deprivační léčbou (ADT),
  • k léčbě metastazujícího karcinomu prostaty rezistentního na kastraci (metastatic castration resistant prostate cancer, mCRPC) u dospělých mužů, kteří jsou asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí po selhání ADT a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována,
  • k léčbě mCRPC u dospělých mužů, jejichž onemocnění progredovalo při chemoterapeutickém režimu založeném na docetaxelu nebo po něm.

Mechanismus účinku
Abirateron selektivně inhibuje enzym 17α-hydroxylázu/C17,20-lyázu (CYP17), který je nutný pro biosyntézu androgenů ve tkáních varlat, nadledvin a v nádorové tkáni prostaty. Podávání abirateronu snižuje sérové koncentrace testosteronu a dalších androgenů na hodnoty nižší, než které jsou dosaženy samotnými analogy LHRH nebo orchiektomií.

Dávkování
Doporučená denní dávka abirateronu je 1000 mg (1 tableta). Přípravek se podává v jedné denní dávce. Tablety je třeba užívat alespoň jednu hodinu před jídlem nebo minimálně dvě hodiny po něm. Jídlo zvyšuje systémovou expozici abirateronu.

Dostupná balení

SÚKL KÓD NÁZEV PŘÍPRAVKU DOPLNĚK NÁZVU
0247761 ABIRATERONE SANDOZ 1000MG TBL FLM 30
0246785 ABIRATERONE SANDOZ 500MG TBL FLM 60 II

Reference

  1. SPC přípravku Abiraterone Sandoz® najdete ZDE. Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
  2. Účinná látka abirateron. Dostupné na https://www.linkos.cz/slovnicek/abirateron-ucinna-latka/. Poslední přístup 4.11.2022.