Каним Ви да прочетете внимателно настоящите Уведомления, които описват в какъв контекст ние обработваме Вашите лични данни и обясняват Вашите права и нашите задължения във връзка с обработване на лични данни.

1.Политика за поверителност 

Настоящата Политика за поверителност е насочена към потребителите, които посещават нашия уебсайт и други глобални страници на Сандоз.

Политика за поверителност при използване на уебсайт.pdf

2.Общо уведомление до партньорите относно обработването на лични данни

Настоящото Общо уведомление до партньорите е насочено към:

  • медицинските специалисти, с които установяваме и поддържаме взаимоотношения,
  • представители на държавни институции, представители на здравноосигурителни дружества, ръководство на болнични заведения, ръководство на изследователски институти или университети и др.;
  • други професионалисти;


Общо уведомление за поверителност за бизнес партьори BG_EN.pdf

3.Общо уведомление за поверителност за пациенти

Настоящото Общо уведомление за поверителност е предназначено за пациенти, с които поддържаме взаимоотношения посредством нашите бизнес партньори.

Общо уведомление за поверителност за пациенти.pdf

4.Общо уведомление до трети лица за обработване на лични данни

Настоящото Общо уведомление е предназначено за:

  • наши доставчици или доставчици на услуги, които са физически лица,
  • представители или лица за контакт на нашите доставчици и доставчици на услуги, които са юридически лица;
  • други трети лица, които отговарят на дефиницията, съгласно уведомлението.


Общо уведомление до трети лица за обработване на лични данни.pdf

5.Уведомление за поверителност за целите на лекарствената безопасност, медицинската информация и качеството (Pharmacovigilance Intake)

Настоящото Уведомление за поверителност за лекарствената безопасност, медицинската информация и качеството е предназначено за:

  • Лица, съобщаващи нежелани събития/случаи от особен интерес във връзка с нашите продукти;
  • Лица, искащи медицинска информация и 
  • Лица, съобщаващи случаи на дефекти в качеството.


Уведомление за поверителност за целите на лекарствената безопасност, медицинската информация и качеството (Pharmacovigilance Intake).pdf


BG2202166566/16-02-2022